C-trombon mod. 316
C-trombon mod. 316

C-trombon mod. 316

Klockstycksdiameter
200 mm
Mensur
12.7 mm
Beskrivning
Open wrap, kvartventil, tuning-in-slide. Kan fås med skruvklockstycke. Tillverkad i samråd med solotrombonisten Darren Acosta i Radions Symfoniorkester, Finland.